BIURO RACHUNKOWE
KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA
                                                                                                         OPTI-PRO Anna Silska
projekt: http://www.atcsites.com

Strona glowna

Oferta

Kontakt

Mapka dojazdu

OFERTA

Usługi audytorskie
-wykonywania czynności rewizji finansowej,
-doradztwa podatkowego,
-prowadzenia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego,
-wykonywania ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych,
-świadczenia usług w zakresie doradztwa, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej,
-świadczenie usług przewidzianych standardami rewizji finansowej, a także innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonania przez biegłych rewidentów.

-prowadzenie ksiąg rachunkowych,
-prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
-ewidencja ryczałtu,
-pełna obsługa kadrowo-płacowa,

Na życzenie odbieramy dokumenty.
Wykonujemy również obsługę finansowo- księgową na miejscu.

Oferujemy również:
- pomoc w założeniu lub likwidacji działalności gospodarczej,
- pomoc w wyborze właściwej formy opodatkowania,
- pomoc w organizacji obiegu dokumentów,
- doradztwo informatyzacyjne,

Dodatkowo:
opracowanie zasad polityki rachunkowości,
opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie,
dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie
z dekretowaniem dokumentów),
ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
ustalenie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT,
sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych
oraz przekazywanie ich do US,
sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS,
sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych,
wartości niematerialnych i prawnych,
sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wypisów do księgi,
zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym
wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.

  Szczecinek ,Bohaterów Warszawy 31-35 pokoj 103 tel.(094) 712 78 29 tel.kom 691 681 528